خبر : با اعتراضات مردم چه باید کرد؟ - اسپاد نیوز


اما در میان و دراز مدت، باید دانست که تنها دو راه برای عدم تکرار این گونه بحران‌D