خبر : پناهجویان در مجارستان گرسنه هستند - اسپاد نیوز


این حقوق بشری که در کشور‌های اروپا فعالیت دارد، افزود، برخی از متقاضیان پناهندگی در مجارستان که در منطقه مرزی و تر