خبر : پلاسکو و عبرت هایی که نگرفتیم/ گزارش های بی سرانجام یک حادثه ملی - اسپاد نیوز


بعداز فرو ریختن ساختمان پلاسکو، نهادهای مختلفی درخصوص ابعاد این حادثه گزاش ت