خبر : رونق کشاورزی پارسیان با اتکا بر تحقق اقتصاد مقاومتی - اسپاد نیوز


بندرعباس-ایرنا- فرماندارپارسیان گفت: به ‌منظور تحقق اقتصاد مقاومتی بایستی ر8