خبر : زمین های خالی به پاتوق محلی تبدیل می شوند - اسپاد نیوز


در راستای ترغیب مالکان بافت های فرسوده به استفاده از تسهیلات نوسازی و درنتیجه