خبر : همایش حمایت از تولید و اشتغال در مناطق روستایی در زنجان برگزار شد - اسپاد نیوز


زنجان – ایرنا – همایش حمایت از تولید و اشتغال در مناطق روستایی با حضور معاون تو