خبر : پایان عملیات مقاوم سازی پل تقاطع بزرگراه های شهید همت و کردستان - اسپاد نیوز


مجموعه اقدامات مربوط به مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای پل تقاطع بزرگراه‌های شD