خبر : افشای جزئیات قرارداد کوتینیو با بارسلونا - اسپاد نیوز


فیلیپه کوتینیو، روز دوشنبه قرارداد خود با بارسلونا را به ثبت رساند و در نوکمپ ب