خبر : ۱۳ نامزد تایید شده ریاست فدراسیون بسکتبال - اسپاد نیوز


در حالی که دقایقی پیش اسامی 12 نامزد ریاست فدراسیون بسکتبال از سوی وزارت ورزش به