خبر : «حماس» بیانیه شورای مرکزی فلسطین را رد کرد - اسپاد نیوز


سامی ابوزهری از رهبران جنبش حماس گفت که این جنبش بیانیه شورای مرکزی فلسطین را رد کرد.