خبر : کارگران فضای سبز و خدمات شهری آموزش کمک های اولیه را فرا گرفتند - اسپاد نیوز


ستاد مدیریت بحران منطقه ۱۱، با حضور کارشناسان اورژانس اقدام به برگزاری جلسه آD