خبر : (تصاویر) بارش برف در صحرای آفریقا! - اسپاد نیوز


دو سال پی در پی است که صحرای آفریقا شاهد بارش برف است.