خبر : توضیحات کارگردان فیلم «لاتاری» برای سوسنگردیها - اسپاد نیوز


اهواز - به دنبال نمایش فیلم سینمایی «لاتاری»، محمدحسین مهدویان کارگردان ایD