خبر : جریان زندگی در عراق (عکس) - اسپاد نیوز


پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 ، وضعیت آشفته‌ای در این کشور ایجاد شد که با D