خبر : توسعه بنای تل زینبیه در پروژه صحن حضرت زینب (س) - اسپاد نیوز


بخش پروژه‌های مهندسی آستان قدس حسینی از توسعه بنای ساختمان تل زینبیه خبر داد 8