خبر : لازانیای بقچه ای پنیر با سس گوجه - اسپاد نیوز


زمان آماده سازی برای لازانیای بقچهای پنیر با سس گوجه: ۴۰ دقیق زمان پخت: ۲۰ ndash; ۱۰ دقیقه تعداد نفر: ۵ ndash; ۴ نفرمواد لازم برای لازانیای بقچهای:۱) لازانیای نیمه پخت ۸ ndash; ۹ عدد۲) پنیر خامهای ۴ ndash; ۳ قاشق سوپخوری سر پُر۳) پنیر پیتزای رنده شده ۱پیمانه۴) پنیر موتزارلای رنده شده ۱/۴ پیمانه۵) پنیر کورد (Curd peynir پیمانه۱)۶) برگهای بزرگ ریحان ۵ ndash; ۶ عددمواد لازم برای سس گوجه فرنگی:۱) گوجه فرنگی بزرگ له شده ۵ ndash; ۴ عدد (یا کنسرو گوجه ۴۰۰ گرم)۲) سیر له شده یا ورقهای خردشده ۳ حبه بزرگ۳)