خبر : وزیر اطلاعات تاکید کرد: لزوم حفظ آبروی مردم در رسیدگی به استعلامات - اسپاد نیوز


وزیر اطلاعات بر لزوم حفظ آبروی مردم در رسیدگی به استعلامات تاکید کرد و گفت: وزا