خبر : اشراف بر نیازهای مردم ماندگاری کارهای فرهنگی را بیشتر می کند/ تلاش برای خدمت بدون نگاه سیاسی - اسپاد نیوز


عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ندیشه محوری و اشراف بر نیازهای مردم ماندگاری کارهای فرهنگی را بیشتر می کند و همواره باید با اخلاص برای شهروندان برنامه ریزی کرد.