خبر : میراث فرهنگی هیچ برنامه ای برای 7 آبان ندارد - اسپاد نیوز


رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: سازمان میراث فرهنگی هیچ برنامه ای برای روز 7 آبان ندارد.