خبر : میراث فرهنگی هیچ برنامه ای برای ۷ آبان ندارد - اسپاد نیوز


رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: سازمان میراث فرهنگی هیچ برنامه ای برای روز ۷ آبان ندارد.