خبر : زن صیغه‌ای فرزند شوهرش را دزدید - اسپاد نیوز


زن جوانی که قصد ربودن فرزند شوهر صیغه‌ای خود را داشت، قبل از اینکه موفق به عملی‌کردن نقشه خود شود، دستگیر شد.