خبر : علی عباسی: حوزه علمیه قابلیت ماموریت‌های بین المللی را ندارد - اسپاد نیوز


«ما همچنان ترویج و تبلیغ سنتی را داریم و حوزه‌ها نسبت به این موضوع هنوز هم به شکل، سبک و سیاق سابق در حال فعالیت هستند، اما در بسیاری از عرصه‌های جدید تبلیغ در رسانه‌های نو و فضای مجازی فرصت‌هایی برای کار تبلیغی به وجود آورده که به نظر می‌رسد حوزه در این زمینه نیازمند کار‌های بیشتری است لذا در حوزه تبلیغ و حتی در تبلیغ سنتی هم ما نیاز داریم که بازنگری‌ها و تجدید نظر‌هایی داشته باشیم».