خبر : امامی کاشانی:  احتکار اجناس با هدف گرانفروشی حرام است - اسپاد نیوز


امام جمعه تهران گفت: دنیای غرب، دنیای فساد و استکبار به دنبال این است که کشور و ایران را منزوی کند.