خبر : استخدام نیروی نیمه ماهر و دارای سابقه همراه آموزش درکافه معتبر - اسپاد نیوز


استخدام مدیر فود کورت در یک فودکورت معتبر در تهران استخدام مامور پخش در یک شرکت معتبر تولیدی بازرگانی در تهران استخدام کارشناس جذب،سرپرست جذب در شرکت تپ سی در اصفهان استخدام سوپروایزر مارکتینگ در شرکت معتبر دارویی آرنا حیات دانش استخدام کارمند اداری خانم در یک مجموعه معتبر در شهرک غرب استخدام بازاریاب حرفه ای آقا با مزایا در شرکت جهان خودرو قائم استخدام مدیر با سابقه در دبستان غیر دولتی پسرانه در تهران استخدام تکنسین آقا با مزایا در شرکت رادین آروند آریو در تهران استخدام کارشناس شبکه،کارشناس تست نفوذ در تهران استخدام کارشناس شبکه و امنیت،کارشناس پشتیبانی شبکه در تهران