خبر : ستاره‌ای به اندازه یک شهر متولد شد - اسپاد نیوز


اخترشناسان آمریکایی برای اولین بار توانستند لحظه تولد یک ستاره دوتایی را به ثبت برسانند.