خبر : سکانس‌به‌سکانس کتک‌خوردن ماموران از سوی اراذل - اسپاد نیوز


در این تصاویر که در شب فیلمبرداری شده دو مامور جوان متوجه تجمع عده‌ای در کنار خیابان می‌شوند، بنابراین پس از متوقف کردن موتورسیکلت، یکی از ماموران به‌سوی آنها می‌رود، اما آن افراد به این مامور حمله می‌کنند.