خبر : احتمال تغییر سهم قطعی معدل در کنکور۹۸ - اسپاد نیوز


سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بازنگری مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای اعمال تاثیر قطعی معدل در کنکور ۹۸ خبر داد.