خبر : واژگونی اتوبوس دانش آموزان در خوزستان/ مصدومیت 16 نفر - اسپاد نیوز