خبر : مدال برنز جهان بر گردن علیرضا کریمی - اسپاد نیوز


علیرضا کریمی با پیروزی بر رقیب گرجستانی صاحب مدال برنز کشتی آزاد جهان شد.