خبر : 44 هزار تبعه خارجی بیمه تامین اجتماعی هستند - اسپاد نیوز


تبریز- ایرنا - مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: بر اساس آمار استخراج شده از سال 94 تاکنون حدود 44 هزار نفر اتباع خارجی از سوی سازمان تامین اجتماعی بیمه شده اند.