خبر : وزیر بهداشت: ۶۰درصد گرسنگان زن هستند - اسپاد نیوز


وزیر بهداشت، گفت: جنگ، بی عدالتی، اسراف و...، نمونه‌هایی از دلیل عدم دستیابی به دنیای بدون گرسنگی است.