خبر : توزیع بسته های فرهنگی به زائران خارجی اربعین در مرز آستارا - اسپاد نیوز


۱۲هزار بسته فرهنگی برای تکریم زائران خارجی اربعین حسینی در جریان بازگشت زوار در پایانه مرزی آستارا به آنان اهدا می شود.