خبر : تشکر فارغ‌التحصیلان مدارس سمپاد از شورای عالی انقلاب فرهنگی - اسپاد نیوز


جمعی از فارغ‌ التحصیلان مدارس سمپاد در قدردانی از اهتمام ویژه "شورای عالی انقلاب فرهنگی" در حفظ سمپاد و احیاء "سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان" نامه‌ای را ارسال کرده‌اند.