خبر : ریزش مرگبار ۲ ساختمان در جنوب فرانسه - اسپاد نیوز


مقامات فرانسه از حادثه فرو ریختن دو ساختمان در شهر "مارسی" واقع در جنوب این کشور خبر دادند و تاکنون مرگ دو تن در این حادثه تایید شده است.