خبر : مرگ دلخراش دختر نوجوان تهرانی به خاطر سلفی - اسپاد نیوز


دختر نوجوان وقتی برای انداختن عکس سلفی به پشت بام خانه‌شان رفته بود ناگهان تعادلش را از دست داد و به پایین سقوط کرد.