خبر : واژگونی خودروی حامل مهاجرین غیر قانونی به دره قربانی گرفت - اسپاد نیوز


چندین مهاجر غیرقانونی بر اثر واژگنی خودروی حامل آنها به دره در شرق ترکیه جان خود را از دست دادند.