خبر : ادامه روند فعلی مصرف آب اردکان را تبدیل به برهوت خواهد کرد - اسپاد نیوز


مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه وضعیت منابع آب استان یزد بحرانی است و شرایط اردکان بغرنج‌تر است، گفت: ادامه روند فعلی مصرف آب، اردکان را به برهوت تبدیل خواهد کرد.