خبر : مرگ خاموش سه تن در فارس - اسپاد نیوز


سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مرگ خاموش سه تن در استان فارس خبر داد.