خبر : سالاد سیب درختی، سالادی مقوی با طعم متفاوت و جدید - اسپاد نیوز


این سالاد آن قدر مقوی است که می‌توانید به عنوان یک غذای کامل روی آن حساب کنید. سالادی با طعم متفاوت و جدید؛ سیب، کشمش و گردو مزه متفاوتی برای یک سالاد درست می‌کنند.