خبر : نان بروتچن عسلی؛ تغذیه سالم در کیف مدرسه بچه‌ها - اسپاد نیوز


به جای اینکه هله هوله در کیف بچه‌ها پر کنید و آن‌ها را به مدرسه بفرستید، و یا با ساندویچ‌های آماده با معده این بیگناهان بازی کنید، خودتان کمی حوصله به خرج دهید و این نان بروتچن عسلی‌ها را درست کنید و در کیفشان بگذارید.