خبر : آمریکا چند فرد و نهاد مرتبط با روسیه را تحریم کرد - اسپاد نیوز


وزارت خزانه داری آمریکا سه فرد و ۹ نهاد اوکراینی و روس را به فهرست تحریم های خود علیه اقدام های روسیه در اوکراین افزود.