خبر : توقف آرسنال و میلان در لیگ اروپا - اسپاد نیوز


تیم های آرسنال و میلان در دیدارهای شان امشب شان در لیگ اروپا مقابل حریفان به تساوی رضایت دادند.