خبر : ۳ زن ایرانی راه یافته به مجالس ایالتی آمریکا - اسپاد نیوز


در انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا 3 زن ایرانی به مجالس ایالتی راه یافته اند.