خبر : ممنوعیت صادرات ۴ کالا به افغانستان برداشته شد - اسپاد نیوز


با اعلام رئیس گمرکات افغانستان، ممنوعیت صادرات چهار قلم کالای ایرانی به افغانستان برداشته شد.