خبر : پیشنهاد جدید برای تغییر در دستمزدها / دستمزد روستاها متفاوت از شهرها تعیین شود - اسپاد نیوز


کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه 96 درصد مشاغل روستایی بیمه ندارند گفت:تنهـا راه کم کردن هزینه تولید روستایی، ایجاد قـانون مستقل برای اشتغال روستاییان است. پـرداخت وام های بانکی کم بهره یا وام های مشـاغل زودبازده، مشکل اشتغال روستا را حل نمی کند.