خبر : استفاده ماهانه ۳۰ میلیون کاربر از گوگل فایلز گو - اسپاد نیوز


کمتر از یک سال از عرضه اپلیکیشن Files Go می‌گذرد که گوگل تصمیم گرفت تا نام آن را به Files by Google تغییر دهد.