خبر : حضور علی پروین در تمرین پرسپولیس - اسپاد نیوز


آخرین تمرین پرسپولیس قبل از بازی با کاشیما آنتلرز در حضور پیشکسوت این تیم برگزار شد.