خبر : ساکت: فینال آسیا خاطره سپاهان است - اسپاد نیوز


سعید ساکت مجری برنامه ورزشی اصفهان پس از پیروزی پر گل سپاهان برابر پرسپولیس به خاطرات حضور سپاهان در فینال آسیا پرداخت.