خبر : احتمال تغییرات در کادرفنی ذوب آهن - اسپاد نیوز


بعد از شکست سنگین ذوب آهن برابر تراکتورسازی احتمال تغییرات در کادرفنی قوت گرفته است.