خبر : فیفا برای ورود بانوان به استادیوم ها تلاش می کند - اسپاد نیوز


فاطما سامورا دبیر کل فیفا در مورد تلاش این ارگان برای ورود بانوان به استادیوم آزادی صحبت کرد.